Voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de Spoordeelwinkel van NS Reizigers BV. Onder gebruik van de Spoordeelwinkel wordt onder meer begrepen het bestellen van arrangementen. De bestelling is afgerond op het moment dat je, na betaling, de orderbevestiging ontvangt.


Begrippenlijst Bestelvoorwaarden Spoordeelwinkel
Arrangement Combinatie van Toegangsbewijs en Vervoerbewijs
Aanbieder Aanbieder, niet zijnde NS, van de attractie, het verblijf, het culinaire evenement of enig andere aanbieding(en) op deze Spoordeelwinkel, dus met uitzondering van aanbieding betreffende het vervoer.
NS NS Reizigers BV, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, gevestigd te Utrecht met bezoekadres Laan van Puntenburg 100, 3500 HA Utrecht, geregistreerd bij het handelsregister onder nr. BTW nr.
Toegangsbewijs Verzamelterm voor ieder toegangskaartje, entreebewijs, reservering, onder welke naam of noemer dan ook, dat bestelbaar is op deze site en dat recht geeft op een attractie, verblijf, culinair evenement uitgevoerd door een derde partij onder diens voorwaarden.
Vervoerbewijs Vervoerbewijs uitgegeven door NS dat recht geeft op vervoer door NS al dan niet, maar alleen indien en voor zover dat is aangegeven bij het Arrangement, in combinatie met of door een andere vervoerder.

Arrangementen: toegangsbewijs in combinatie vervoerbewijs; e-tickets

De arrangementen die je kunt bestellen via de Spoordeelwinkel, bestaan steeds uit een of meer Toegangsbewijzen van een of meer Aanbieders in combinatie met een of meer Vervoerbewijzen van NS

Persoonsgebonden en verbod op doorverkoop

De Toegangsbewijzen en Vervoerbewijzen zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar, dus niet door te verkopen of weg te geven, tenzij het tegendeel is aangegeven in de voorwaarden van het betreffende Arrangement. Spoordeelwinkel.nl biedt arrangementen voor consumenten. Wij geven daarom geen factuur met BTW specificatie af. Een persoonsgebonden Toegangsbewijs of persoonsgebonden Vervoerbewijs mag slechts worden gebruikt door de aangegeven persoon in overeenstemming met de daarvoor geldende product- of gebruiksvoorwaarden en zijn niet overdraagbaar. Je mag de Toegangsbewijzen niet zonder uitdrukkelijke toestemming van de Aanbieder gebruiken ter promotie van je eigen producten of diensten of voor overige commerciële doeleinden, al dan niet met winstoogmerk. De rechten van de aanbieder bij overtreding van een dergelijk verbod zullen zijn aangegeven in de algemene of specifieke voorwaarden van de Aanbieder zelf. De boete bedraagt € 250 per overtreding.

Prijzen

De prijs bestaat uit het totaal van de prijs van het Toegangsbewijs en het Vervoerbewijs, verrekend met een korting. De korting kan verschillen per Arrangement en per periode. Je kunt alleen rechten ontlenen aan de prijzen die NS toont op de Spoordeelwinkel, op het moment dat je de bestelling afrondt. NS rekent geen leverings- of boekingskosten. Indien en voorzover een Aanbieder bijkomende boekings-, reserverings- of leveringskosten in rekening brengt, zal dat separaat worden vermeld bij het betreffende Arrangement op de Spoordeelwinkel.

Bestelling en levering

Het bestelproces is onderverdeeld in verschillende stappen, een en ander zoals aangegeven op de site zelf.

Bestelling: Gegevens en Betaling

Gegevens

Je dient je gegeven correct en volledig in te voeren. Je kunt je bestelling en je gegevens blijven wijzigen, aanvullen danwel intrekken tot het moment dat je het online Ideal betaalplatform betreedt. Op dat moment is jouw bestelling dus definitief en niet meer te wijzigen. Mocht je toch verkeerde gegevens hebben ingevoerd, dan zul je de betaling moeten afbreken en opnieuw beginnen. Op de verwerking van uw persoonsgegevens is het NS-privacy beleid van toepassing.

Betaling

Je zult op basis van de definitieve bestelopdracht worden doorgeleid naar het Ideal betaalplatform waar je de daar vermelde instructies dient te volgen. Je hebt (pas) recht op het Arrangement indien en zodra de betaling door middel van het Ideal betaalplatform volledig en succesvol is afgerond. Let op: iDEAL is de enige betaalmethode. Het betaalproces, de beschikbaarheid van het iDEAL betaalplatform, evenals het incasseren van uw betaling wordt voor NS uitgevoerd door een derde partij, te weten queueup BV.

Levering:

Mail met couponcodes, omzetten couponcodes in e-tickets of een reservering, uitprinten e-tickets.

Couponcodes

Enige tijd na de orderbevestiging ontvang je eenmalig een mail met daarin jouw bestelling in de vorm van couponcodes en de instructies die je overigens nodig hebt om jouw bestelling daadwerkelijk te effectueren. Je ontvangt per Toegangsbewijs of Vervoerbewijs een aparte couponcode. Een couponcode is jouw unieke code die je nodig hebt om het aan die couponcode gekoppelde, daadwerkelijke Toegangsbewijs of Vervoerbewijs uit te printen of te reserveren, al naar gelang de bijbehorende instructies. Couponcodes zijn persoonsgebonden en mogen niet worden overdragen (dus niet worden doorverkocht of weggegeven), tenzij het tegendeel is aangegeven in de voorwaarden van het betreffende Arrangement of NS daar uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven. Let op: de couponcodes zijn geen Toegangsbewijzen of Vervoerbewijzen. Omdat de mail slechts eenmalig wordt verstrekt, dien je deze goed te bewaren!

Misbruik

Onverminderd haar overige rechten mag NS bij misbruik, fraude en/of materiële schending van deze voorwaarden de betreffende couponcodes, Toegangsbewijzen en/of Vervoerbewijzen blokkeren zonder dat zij daarvoor enige vergoeding verschuldigd is. 

E-Tickets en reserveringen

De couponcodes dien je hetzij via de bijgeleverde hyperlink direct om te zetten in een e-ticket, hetzij via een telefonische of online reservering te gebruiken. Bij reserveringen zul je later hetzij alsnog een e-ticket ontvangen van de aanbieder, dan wel het ticket af te halen bij een balie. E-Tickets voor de trein dien je te allen tijde op je mobiel te laden (uitprinten mag ook) en e-tickets voor het uitje neem je in papieren vorm mee. Per arrangement zal op de site zijn aangegeven op welke wijze u uw bestelling dient te effectueren.

Voor het NS Vervoerbewijs gebeurt het omzetten van een couponcode in een e-ticket en zijn de daar opgenomen e-ticket voorwaarden van toepassing. Voor het Toegangsbewijs zullen er specifieke voorwaarden van de Aanbieder gelden.

Je kunt zoveel prints maken van één Toegangsbewijs of Vervoerbewijs (e-tickets) als je wilt, maar één Toegangsbewijs of Vervoerbewijs zal slechts eenmaal toegang verschaffen, dus bewaar het goed en geef geen prints aan anderen.

Slechts een papieren versie van het bestelde Toegangsbewijs of Vervoerbewijs (e-tickets op je mobiel geladen) geeft recht op daadwerkelijk gebruik van het bestelde Arrangement. Voor gebruik zijn aparte voorwaarden van toepassing, bijvoorbeeld speciale product -, toegang- of gebruiksvoorwaarden of zelfs huisregels. Dergelijke voorwaarden verschillen per aanbieder. Zo zijn bijvoorbeeld op vervoer met een Vervoerbewijs van NS van toepassing de Algemene Voorwaarden (PDF, 143 kB) voor het vervoer van Reizigers en handbagage van de Nederlandse Spoorwegen (AVR-NS).

Aansprakelijkheid NS

De aansprakelijkheid van NS is beperkt tot die gevallen van schade die krachtens deze bestelvoorwaarden, AVR-NS, de e-ticketvoorwaarden, danwel specifieke NS productvoorwaarden van NS voor haar rekening komen. Voor het overige sluit NS iedere aansprakelijkheid uit. Dit betekent onder meer dat NS niet aansprakelijkheid is voor schade die voortvloeit uit de levering van, het wel of niet gebruiken of zelfs kunnen gebruiken van het Toegangsbewijs, tenzij een dergelijke aansprakelijkheid voortvloeit uit een van de genoemde NS voorwaarden of indien er sprake is van opzet of grove schuld van NS. Indien en voor zover NS aansprakelijk is, zal haar totale aansprakelijkheid jegens jou nooit meer bedragen dan de vergoeding van de door jou betaalde waarde van het Arrangement. Mocht er tijdens het gebruik van jouw Toegangsbewijs iets gebeuren waardoor je schade leidt, dan dien je je te allen tijde te wenden tot de Aanbieder.

Administratie

NS houdt geen exemplaren van de bestelling in haar administratie. Je dient derhalve zelf de orderbevestiging en e-tickets op te slaan en te bewaren voor latere raadpleging.

Privacy

Op de verwerking van uw persoonsgegevens ten behoeve van de Spoordeelwinkel is het NS-privacy beleid van toepassing.

Cookies

Op onze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina's. Het doel hiervan is om de inrichting van de website voor u te optimaliseren. Ook kunnen de gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie en aanbiedingen voor onze klanten op de site te zetten. Via internet worden nooit persoonlijke gegevens van je opgenomen zonder dat je daarmee hebt ingestemd. Bij bezoek aan de NS-website wordt een tijdelijk bestandje ('cookie') op de harde schijf van je computer geplaatst. Een cookie bevat geen identificerende gegevens en worden alleen toegepast om het gebruik van de NS-site gemakkelijker te maken. Als je hier geen prijs op stelt, kunt je via je webbrowser (bijvoorbeeld Internet Explorer of Firefox) het gebruik van cookies blokkeren. De meeste onderdelen van onze website blijven dan leesbaar.

Annuleren of herroepen

Het algemene herroepingsrecht op grond van regelgeving rond kopen via internet is uitdrukkelijk niet van toepassing op bestellingen via de Spoordeelwinkel. Je kunt je bestelling na betaling dan ook niet meer annuleren (herroepen). Daarnaast kun je de Toegangsbewijzen, respectievelijk Vervoerbewijzen, niet annuleren, tenzij annuleren uitdrukkelijk is toegestaan op grond van algemene of specifieke voorwaarden van de Aanbieder, respectievelijk NS. Je dient je in dat geval te wenden tot de Aanbieder waar het Toegangsbewijs betreft en tot NS als het gaat om het Vervoerbewijs.

Klantenservice

Voor vragen, opmerkingen en klachten over de Spoordeelwinkel, kun je contact opnemen met de Klantenservice Spoordeelwinkel: telefoon 0900-1100012 (voor dit informatienummer betaal je je gebruikelijke belkosten) maandag t/m vrijdag van 8.00 - 22.00 uur, op zaterdag van 9.00 - 18.00 uur en op zondag van 9.00 - 12.00 uur. Op feestdagen gesloten. E-mail: info@spoordeelwinkel.nl

Taal

Alle onderdelen van het bestel-, en betaalproces, alsmede de site zelf zijn momenteel uitsluitend beschikbaar in het Nederlands.

Divers

  1. Voor zover relevant is de toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) nadrukkelijk uitgesloten.
  2. De Spoordeelwinkel van NS richt zich op de consumentenmarkt; daarom kan geen factuur met btw specificatie worden verstrekt.

Rechtskeuze

Op deze bestelvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

Identificatie ondernemer t.b.v. betaalsysteem

queueup B.V.
’s-Gravenhekje 1A
1011 TG Amsterdam

KVK-nummer: 34247004
Btw-identificatienummer: NL8156.54.960.B01